CocoCamp Quy Nhơn – “Cổng trời” view biển tại Hòn Khô

CocoCamp Quy Nhơn – “Cổng trời” view biển tại Hòn Khô,  địa đểm check-in mới của Khách du lịch.