Green Paradise Resort Quy Nhon – Thiên Đường Xanh Resort Quy Nhơn

Green Paradise Resort Quy Nhon - Thiên Đường Xanh Resort Quy Nhơn

Green Paradise Resort Quy Nhon – Thiên Đường Xanh Resort Quy Nhơn – Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh tại khu du lịch tuyến Nhơn Lý – Cát Tiến, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đang xây dựng.

Tổng diện tích 113 ha, đầu tư các hạng mục:

  • Khu khách sạn & Resort tiêu chuẩn 5 sao
  • Khu cộng đồng – Clubhouse
  • Khu bất động sản du lịch
  • Khu bất động sản – khách sạn nghỉ dưởng
  • Khu trung tâm thương mại – dịch vụ du lịch và thể thao.

Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty HUNI Việt Nam (Tư vấn thiết kế Pháp).