Tag: Đầm Thị Nại

Đầm Thị Nại, Bán đảo Phương Mai

Đầm Thị Nại, Bán đảo Phương Mai

Đầm Thị Nại, Bán đảo Phương Mai Phía Đông Bắc Quy Nhơn là đầm lớn chạy dài hơn 10 cây số, bề rộng tới gần 4 cây số. Đầm này đã có thời gian mang tên chữ là Hải Hạc Đàm, nhưng trong dân gian thì từ lâu vẫn gọi là đầm Thị Nại. Đó là cách gọi tắc của một địa danh Chàm, nguyên gốc tiếng Phạ ...