Tag: The Coastal Hill Quy Nhơn

Khách sạn The Coastal Hill Quy Nhơn

Khách sạn The Coastal Hill Quy Nhơn

Khách sạn The Coastal Hill Quy Nhơn - The Coastal Hill Hotel Quy Nhon Với 1.500 phòng khách sạn sẽ đi vào hoạt động trong tháng 6/2018, Khách sạn The Coastal Hill Quy Nhơn - The Coastal Hill Hotel Quy Nhon  dự kiến sẽ là tổ hợp khách sạn có nhiều phòng nhất Việt Nam. Thêm xấp xỉ 1.000 p ...